WIMS: WWW Interactive Multipurpose Server

serveur web interactif avec des cours en ligne, des exercices interactifs, des calculatrices et traceurs en ligne

Keywords: serveur interactif, enseignement, cours en ligne, ressources pédagogiques, sciences, langues, qcm,classes,exercices

wimshomeabcd 4.27d

Documents Other languages: enfrcnesitnlca

Mirrors

WIMS Home Site: http://wims.unice.fr/ Source codes

Activities

Funkcijsko računalo, za funkcije ene realne spremenljivke: ničle, ekstremi, limite, odvodi, integrali,...
Linearni reševalec, orodje za reševanje sistemov linearnih enačb.
Matrični množilec, izračun produkta ali drugega izraza z dvema matrikama.
Žive sledi (Tracés animés), izris animiranih krivulj in ploskev.
OEF ulomki, zbirka vaj o ulomkih.
Mnogožarek (Polyray), izris implicitno podanih ploskev s tehniko ray tracing.
Izbira premice, prepoznavanje enačbe in grafa premice v ravnini.
Izris zaporedja, grafični prikaz členov zaporedja.
Seštevki na slikah, naloge oz. uganke z razporejanjem števil na ustrezna mesta v sliki.
Baze, iskanje baz za različne vektorske podprostore.
Animirana zaporedja, animiran izris funkcijskega zaporedja ali vrste.
OEF pravokotna razdalja, zbirka vaj o razdaljah in pravokotnih projekcijah.
Dopolnjevanje enačb, z danimi vrednostmi sestavite pravilno enačbo.
Linearni strel, določanje slike točke glede na linearno transformacijo.
OEF definicija vektorskega prostora, zbirka vaj iz definicije vektorskega prostora.
OEF vektorski podprostori, zbirka vaj o vektorskih podprostorih.
OEF diagonalizacija, zbirka vaj iz diagonalizacije matrik.
PermGroup, računanje v permutacijskih grupah s programsko opremo GAP: simetrične, alternirajoče, tranzitivne, primitivne in druge grupe.
Afine enačbe, vaja iz zapisovanja različnih oblik enačbe premice in ravnine.
OEF vektorji 3D, zbirka vaj o geometrijskih vektorjih v trirazsežnem prostoru.
OEF evro, zbirka vaj iz računanja z evri.
OEF permutacije, zbirka vaj iz računanja s permutacijami.
OEF kartezična premica 2D, zbirka vaj o premicah v ravnini.
OEF vektorji 2D, zbirka vaj o geometrijskih vektorjih v dvorazsežnem prostoru.
OEF Matematični simboli, vaje za utrjevanje uporabe matematičnih simbolov in grške abecede.
Parmsys, analiza linearnega sistema s parametrom s pomočjo Gaussove eliminacije.
OEF Matrika linearne preslikave, zbirka vaj o matriki linearne preslikave.
OEF Uvod v grupe, zbirka enostavnih vaj o grupah.
Preslikave, vaja o definicije preslikave in njenih lastnosti (injektivnost, surjektivnost).
Podmnožice grafično, prepoznajte diagram podmnožice in ustrezno enačbo.
Odvod (kviz), osnovna vprašanja v zvezi z odvodi.
OEF ura, zbirka vaj iz prepoznavanja ure.